Emocinio imitavimo metodas

Emocinio imitavimo metodas

Kitas Emocinio imitavimo metodo kūrimo etapas siejosi su Asmeninės prasmės metodu, kurį sukūrė prof. Albertas Piličiauskas, mano tėtis. Tik prie šio metodo keturių dalių struktūros – įvadinės informacijos pateikimo dalies, muzikinės veiklos nuostatos (klausimų komplekso, į kurį be muzikos kūrinio suvokimo atsakyti negalima), paties muzikos kūrinio klausymo ir dorinio disputo – rūpėjo prijungti kitas meno rūšis: solfedžio, ritmikos ugdymą, vokalinį bei instrumentinį muzikavimą ir kreipti daugiau dėmesio į mokinio emocinį išraiškingumą.