Emocinio imitavimo metodas

NAUJIENA! Romanas „Lėlininkas“

Nėščiųjų ir vaikų pamokos

Angelų kalva

„Dalindamasi savo idėjomis ir darbais norėčiau ne pildyti „žinių indą“, bet padėti įžiebti ieškančiajam ugnį.“

(L. J. Piličiauskaitė)

APIE MANE

Dr. Lolita Jolanta Piličiauskaitė

Esu socialinių mokslų daktarė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentė. Du dešimtmečius dirbau muzikos mokytoja Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (įgyta mokytojos ekspertės kategorija), 2005 m. buvau apdovanota „Metų mokytojo“ premija.

1996–2000 m. studijavau doktorantūros studijose tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija). Sujungusi savo pedagoginę ir mokslinę patirtį sukūriau Emocinio imitavimo metodą, kuris tapo mano disertacijos tema – ,,Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant moksleivių muzikinę kultūrą“.

Viena didžiausių mano vertybių – šeima. Vyras Albinas – ištikimas gyvenimo bendražygis, palaikantis ir skatinantis įvairias mano veiklas, o sūnus Albertas Navickas – kompozitorius ir biochemikas, kurio įvairiapusiams gabumams, esu įsitikinusi, įtakos turėjo muzikavimas nėštumo metu.

Turiu tris mėgstamas veiklas – rašymą (esu grožinės ir metodinės literatūros kūrėja, išleidusi 14 knygų), piešimą savo malonumui ir Angelų kalvą – esu viena iš jos įkūrėjų.

Lolitos cv

Mano knygos

EMOCINIO IMITAVIMO METODAS

Emocinio imitavimo metodą (EIM) pradėjau kurti 1991 m., dirbdama Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurios popamokinė meninė veikla buvo labai intensyvi: ansambliai, chorai, spektakliai, pasiruošimas konkursams, koncertams, šventėms. Įdėdavau daug pastangų, tačiau repeticijų metu pasiektas mokinių skambus ir laisvas dainavimas per koncertus neretai nukentėdavo dėl scenos baimės. Mano prašymai mokiniams įtaigiai išreikšti emocijas, idėją ar teksto niuansus neduodavo reikiamo rezultato. Tad ėmiau kurti savotiškus receptus, kaip reikiama emocija ar judesys galėtų atsispindėti veide bei būtų išreikštas kūno kalba. Pastebėjau, kad dramos būrelius lanko nedaug mokinių, tad supratau, jog reikalauju iš vaikų to, ko niekas jų nemokė!

Pradėjau domėtis žymaus rusų teatrinės meistriškumo sistemos kūrėjo Konstantino Stanislavskio darbais ir tapo aišku, jog išraiškingą, įtaigų, artistišką atlikimą galima pasiekti lengvesniu keliu – mėgdžiojant ar imituojant kūrinio atlikimo metu matomas mokytojo veido išraiškas, kūno judesius. Mokiniui, pamačius save veidrodyje ir pradėjus gilintis į reikiamos emocijos imitavimą, tapo lengviau suprasti, kaip įtaigiai, kūrybingai ir laisvai išreikšti save. Netrukus įgytas kompetencijas vaikai ėmė taikyti įvairiose gyvenimo srityse, pvz. atsakinėjant per pamokas, diskutuojant, reiškiant jausmus ir kitur.

Daugiau
Knygos priedai

Seminarai

Emocinio imitavimo metodas muzikos pamokoje

Išsamiau

Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant jaunąjį atlikėją

Išsamiau

Knyga

„Emocinio imitavimo metodas“ Kaip įsigyti knygą?

Išsamiau

„Emocinio imitavimo metodas“ Kaip įsigyti knygos priedus?

Išsamiau

MANO KNYGOS

NAUJIENA! Romanas „Lėlininkas“

Tarp mūsų tikrai yra lėlininkų, kurių lėlės gyvena tikrus žmonių gyvenimus. Dar daugiau – tos lėlės gali padėti keisti žmonių gyvenimus. Iš pirmo žvilgsnio tarsi žaidimas, tokio lėlininko užsiėmimas slepia visai nevaikiškus tikslus: užgydyti per kartas perduodamas sielos žaizdas, atkurti nutrūkusius šeimos ryšius, galiausiai suprasti gyvenime vykstančių, neretai pasikartojančių įvykių prasmes.

Kas atsitiktų, jeigu galėtume perrašyti savo šeimos istoriją? Ką joje pakeistume? Nuo kada pakreiptume lemtingų įvykių trajektoriją? Ar sprendimai gali būti universalūs? Galbūt svarbiausia: kodėl? Į šiuos itin asmeninius, neretai skaudžius klausimus autorė sau atsako tarsi lėlininkas – žaisdama lėlėmis.

Romanas paremtas autorės šeimos biografiniais momentais, jame į vieną glaudžią pynę pinasi istoriniai Lietuvos tarpukario faktai ir alternatyvios istorijos pabaigos. Pagrindinis siužetas rutuliojasi XX a. pradžioje greta Varėnos veikusioje Valstybinėje džiovininkų sanatorijoje, kurios gyvenimą iliustruoja autentiškos nuotraukos iš autorės šeimos fotoarchyvo. Nepriklausomos Lietuvos pažangą simbolizavęs sanatorijos pastatų kompleksas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, vokiečiams atsitraukiant, buvo susprogdintas.

Daugiau

Šeimos knyga

Rašydama šią knygą galvojau apie po širdimi naują gyvybę nešiojančią moterį, mažus vaikus auginančią šeimą, apie didelę gyvenimo patirtį sukaupusius tėvus, senelius, apie ankstyvojo ugdymo pedagogus. Rašiau ir svajojau prisidėti prie kilnaus siekio – lai muzika padeda Lietuvoje gimti sveikesniems ir gabesniems vaikams, lai šeimos vertybės būna saugomos ir fiksuojamos, lai namuose ir darželiuose skambančias dainas papildo naujas vaikiškas repertuaras, o pasakos lai ne gąsdina, bet „uždega” pozityvumu.

Lolita Piličiauskaitė

„Šeimos knyga” – pirmasis Lietuvoje tokio pobūdžio dovaninis leidinys-vadovėlis, turintis net 71 dainos virtualų audio priedą, papuoštas grafikės Rūtos Čigriejūtės sukurtais piešiniais, su turtinga poligrafija, puikiai tinkantis dovanoti vestuvių, krikštynų ar šv. Kalėdų proga.

„Šeimos knygos” I dalyje būsimosios mamos ir tėčiai ras susidraugavimo su dar negimusiu mažyliu pradžiamokslį – 25 specialius euritminius lytėjimo pratimus, padėsiančius įsisąmoninti nėštumą ir būsimą tėvystę.

II knygos dalyje, sudarytoje iš dviejų skyrių ir skirtoje dar nevaikštantiems bei jau bėgiojantiems vaikams, tėvai ras 46 mūsų tautinį identitetą puoselėjančias daineles, žaidinimus bei žaidimus, skatinančius mažylio judesių koordinaciją, smulkiąją motoriką, intelekto vystymąsi. Beje, šios pirmos dvi dalys taip pat labai aktualios ankstyvojo ugdymo pedagogams, galėsiantiems ženkliai praplėsti mažųjų ugdymui skirtą repertuarą.

III leidinio dalis taip pat sudaryta iš dviejų skyrių. Pirmajame skaitytojai ras 10 eiliuotų pasakų, skirtų patiems mažiausiems ir jau ūgtelėjusiems vaikams, antrajame – 18 novelių progimnazijos ir gimnazijos mokiniams. Tačiau ši, doriniam ugdymui skirta dalis – tai tarsi šeimos gyvenimiškos patirties, išminties ir dorinių vertybių kaupimo skrynelė. Gyvenimo išmintį sukaupę tėvai ir seneliai, atlikdami specialias užduotėles, galės fiksuoti savo patirtis, nuomones ir mintis apie svarbiausias bendražmogiškas vertybes, kurios ateityje taps kelrodžiais ženklais augančios kartos gyvenimo kryžkelėse.

Knygos autoriai – muzikos pedagogė, viena iš netoli Trakų esančios Angelų kalvos įkūrėjų Lolita Jolanta Piličiauskaitė, kompozitorius ir biologas Albertas Navickas, kurio įvairiapusiems gabumams įtakos turėjo prenatalinė muzikinė patirtis bei įvadą leidiniui parašęs, jau Amžinybėje esantis Albertas Piličiauskas – mama, sūnus ir senelis.

Daugiau

Seminarai

„Šeimos knyga“ ankstyvojo muzikinio ugdymo kontekste

Išsamiau

Sąmoningos tėvystės ir motinystės puoselėjimas taikant inovatyvius metodus

Išsamiau

Knyga

„Šeimos knyga“ Kaip įsigyti knygą?

Išsamiau

„Šeimos knyga“ Kaip įsigyti knygos priedus?

Išsamiau

NĖŠČIŲJŲ IR VAIKŲ PAMOKOS

„Sveikutis“ – tai inovatyvias muzikinio ugdomojo sveikatinimo paslaugas teikianti studija.

Čia sau naudingos veiklos ras besilaukianti moteris, šeima, turinti mažų vaikų ir norinti juos lavinti ar sveikatinti. Taip pat suaugęs, susidomėjęs muzikos terapijos galia, norintis tiesiog atsipalaiduoti ar geriau pažinti savo asmenybę.

Daugiau

Veiklos

Nėščiųjų muzikinis ugdomasis sveikatinimas

Išsamiau

Vaikų (iki 3 m.) muzikinis ugdomasis sveikatinimas

Išsamiau

Video kursai

Muzikinės pamokos nėščiosioms

Išsamiau

Diafragminis kvėpavimas nėščiosioms

Išsamiau

ANGELŲ KALVA

Angelų kalva. Kas tai? Žmonės ją vadina įvairiai – sakralia erdve, šventa vieta, skulptūrų parku, vieta kur pildosi norai ir pan. Šiuo metu – tai 52 angelų skulptūromis papuošta kalva, nuo kurios matosi Galvės ežeras, Trakų pilis ir Trakų bazilika, ir į kurią vis norintys atvyksta pasivaikščioti, pasimelsti, tiesiog pasėdėti ar pabūti su savimi.

Angelų kalva visada atvira, joje galima būti nemokamai. Ji visada laukia: mūsų buvimo, minčių, maldų, dėkingumo, džiaugsmo, ramybės, tvarkos, pagalbos ją prižiūrint ir šienaujant… Ji – taip pat ir mano širdies „daina“, kurioje telpa visas gyvenimas. Dėkoju Aukštybėms, kad leido ją „dainuoti“

Abi su Dominyka buvome auklėjamos pilietiškai, tad, artėjant Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimo sukakčiai ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (dabar – bazilika) įkūrimo 600-osioms metinėms, norėjosi prie šių jubiliejų prisidėti asmeniškai. Gavus Trakų istorinio nacionalinio parko ir Trakų rajono savivaldybės pritarimą, pasirinkome Trakų apylinkių šiaurinėje dalyje esantį Būdos kaimą, turtingą vaizdingomis apylinkėmis ir plačiai atsiveriančiomis panoramomis. Tik vėliau išaiškėjo įdomus faktas – mūsų su Dominyka pasirinkta vieta, esanti greta kelio Trakai–Rykantai atšakos, vedančios į Būdos kaimą, yra vienoje architektūrinėje tiesėje, kurioje išsidėstę svarbiausi Trakų statiniai – Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvė, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika ir Trakų pilis! O žvelgiant iš paukščio skrydžio į Galvės ežeryną, jis primena sparnus išskleidusį angelą: Galvės, Bernardinų-Lukos ir Totoriškių ežerai sudaro angelo kūną ir kojas, Skaisčio ir Akmenos ežerai – sparnus, o Angelų kalva atsiduria angelo galvos vietoje!

Daugiau

Veiklos

Ekskursijos ir edukacijos Angelų kalvoje

Išsamiau

„Vardų Angelas“ Įsigyk savo vardinį akmenėlį

Išsamiau

Tapk Angelų kalvos skulptūrų fundatoriumi

Išsamiau

Knyga „Angelų kalva“ Kaip įsigyti knygą?

Išsamiau

KONTAKTAI

Lolita Jolanta Piličiauskaitė

Mob. +370 659 33041

El. p. info@piliciauskaite.lt

 

Banko sąskaita atsiskaitymams:

MB „Sėkmės natos“

LT817300010169002959 AB Swedbank