Emocinio imitavimo metodas

Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant jaunąjį atlikėją

Seminare, skirtame muzikos mokyklų pedagogams, pateikiama Emocinio imitavimo metodo praktinio taikymo pavyzdžių, padedančių instrumento dalyko pamokose ne tik mokyti, bet ir ugdant mokinių interpretacinius gebėjimus, realizuoti visus ugdomosius tikslus (pažintinius, psichomotorinius lavinamuosius, emocinius ir dorinius), leidžiančius mokymo procesą aktualizuoti, intensyvinti, sujausminti. Darbo metu pateikiami fortepijono dalyko repertuaro pavyzdžiai, kuriuos atlieka pianistė dr. Giedrė Gabnytė.

Kaip rodo Lietuvoje vestų seminarų patirtis, mokytojų atsiliepimai bei sukauptas nemažas jaunųjų atlikėjų rengimo patyrimas, šis seminaras muzikos mokyklų instrumento dalyko pedagogams yra aktualus ir praktiškai naudingas. „Ar gali kūrinio interpretacija tapti mokinio asmenybės formavimo priemone?”, „Kaip kūrinio interpretacija gali aktualizuoti muzikos pamoką?”, „Ar kūrinio interpretacija gali padėti mokiniui tapti išraiškingesniu, artistiškesniu ir kūrybiškesniu?” ir pan. Seminaro metu į šiuos ir kitus klausimus pedagogams yra pateikiami atsakymai.